Kaffe på kanden

Onsdag den 13. marts 2024

Sidste forår tog vi fat på en foredragsrække omkring tre af vores store digtere, der hver på deres måde har været præget af kulturradikalismen.

 

Vi lagde ud med Poul Henningsen og dernæst Halfdan Rasmussen og nu fortsætter vi med Benny Andersen.

 

Det er sognepræst Dorthe Stæhr Nielsen og musiker Preben Duedal Rasmussen, der gennem ord og musik guider os igennem denne eftermiddag, som er en vekselvirkning mellem foredrag og fællessang.

 

Vi serverer kaffe og kage.

Der kan bestilles kirkebil for sognebørn i Rudkøbing-Simmerbølle pastorat hos Byens Taxi på mobil: 62511080.

Alle er hjertelig velkommen, og det er gratis.