Studiekreds: Det narrative menneske

Studiekreds med start 21. september 2023 kl. 19.30 – konfirmandstuen i Rudkøbing Præstegaard, 6 gange i alt.

 

DET NARRATIVE MENNESKE” : En studiekreds om fortællinger og fortælling.

 

Hvad er et menneske? Det er vanskeligt at svare på, for et menneske er mange forskellige ting. Et meningsfuldt svar afhænger derfor af, hvad man peger på som et karakteristisk træk ved menneskelivet. I efterårets studiekreds vil vi fokusere på det narrative menneske.

 

Vi mennesker udmærker os blandt andet i forhold til de umælende dyr ved, at vi fortæller historier for hinanden, fra gamle myter, sagn og eventyr til moderne romaner, dramaer og film, og det er vigtigt nok. Men vi vil gerne pege på et dybereliggende forhold, der kan forklare hvorfor: At vi grundlæggende forstår os selv i verden i kraft af fortælling. Fortællinger er ikke blot mundtlig eller skriftlig fortælling forstået som sprogform (uanset medie). Fortælling er også en tankeform (kognition). Vi tænker ved hjælp af fortælling, når vi orienter os i livet og søger at finde mening med og i vores tilværelse. Det gælder både i vores forhold til den ydre sociale virkelighed og til den indre mentale verden. Fortælling er elementær livsfortolkning og derfor knyttet til værdier og følelser. Forståelsen af os selv i verden beror på fortælling som sprogform og tankeform (og muligvis føleform). Vi er narrative væsener.

 

På baggrund af korte introduktioner til fortælleteori vil vi læse og analysere en række kortere tekster for at komme på sporet af noget af det, der kendetegner det narrative menneske.

 

Studiekredsen ledes af Ole Davidsen og går over 6 gange. Vi mødes første gang torsdag 21. september kl. 19.30 i Rudkøbing Præstegårds konfirmandstue, indgang fra Rue Stræde. Det er gratis og kræver ingen forudsætninger – kun et åbent og nysgerrigt sind.