Bryllup

Dato og kirke aftales med præsten.

www.borger.dk udfyldes en ægteskabserklæring, som sendes digitalt til kommunen. Erklæringen danner grundlag for en prøvelsesattest, som videresendes til præsten. Denne må ikke være udstedt mere end 4 måneder før vielsen finder sted.

Ved bryllup skal der være to vidner tilstede.