Navngivning og dåb

Et barn skal navngives senest 6 måneder efter fødslen. Det sker enten ved digital navngivning på www.borger.dk eller ved at henvende sig på kirkekontoret/kordegnekontoret i sit bopælssognet eller ved dåb.

M.h.t. dåb aftales nærmere med sognepræsten vedrørende navn, faddere m.m.. Der skal være mindst 2 faddere, højst 5 og kravene til disse er, at de skal være døbt og være nået konfirmationsalderen.