Fødsel

Fødsel:

Jordemoderen anmelder fødslen til præsten eller kordegnen i moderens bopælssogn. Gifte forældre skal ikke selv anmelde fødsel undtagen i tilfælde, hvor der ikke har medvirket en jordemoder.

Er forældrene ikke gift , og der ønskes fælles forældremyndighed, udfyldes en omsorgs- og ansvarserklæring gennem digital selvbetjening på www.borger.dk senest 14 dage efter fødslen. I særlige tilfælde kan man henvende sig til præsten eller kordegnen i bopælssognet.

Hvis man ikke ønsker fælles forældremyndighed, kan faderskabet anerkendes uden at få fælles forældremyndig. I disse tilfælde skal erklæringen indsendes til Statsforvaltningen Syddanmark.