Navneændring

Navneændring/navneændring på bryllupsdagen sker ved digitalselvbetjening; man finder selvbetjeningen på www.borger.dk. Hvis særlige forhold gør, at man ikke kan betjene sig digitalt, er man velkommen til at henvende sig på præstekontoret/kordegnekontoret i sit bopælssogn. Reglerne om navneændring findes på www.borger.dk og www.familiestyrelsen.dk

Det koster 505 kr. at ændre navn. Der betales dog ikke gebyr ved navneændring i forbindelse med vielse, hvis ansøgningen er indgivet senest tre måneder efter vielsen eller for børn under 18 som følge af forældrenes navneændring.