Begravelse

Sognepræsten er begravelsesmyndighed. Ønsker man en kirkelig begravelse/bisættelse aftales de nærmere omstændigheder for højtideligheden med præsten.

Senest to hverdage efter dødsfaldet anmelder nærmeste pårørende dette på www.borger.dk. Dette kan evt. ske gennem bedemand.

Graveren vil være behjælpelig med valg af gravsted.