Rudkøbing Kirkegård

Nyt fra Rudkøbing Kirkegård - april 2023

På Rudkøbing Kirkegård arbejder vi, som mange andre kirkegårde rundt om i landet, på at blive en mere ”grøn” kirkegård, da Folkekirken ønsker at være med til at værne om naturen og miljøet. Vi kerer os om biodiversiteten og vores klode som helhed, og derfor tager vi fortløbende tiltag der fremmer dette.

 

I vil som besøgende på kirkegården se flere farver i form af buske, blomster og stauder til glæde for blandt andre bier og sommerfugle samt vores eget øje. Der er også etableret kvashegn, ophængt fuglekasser og andre typer af bosteder for bl.a. pindsvin.

 

Hver gang vi gør noget nyt, vil det være med en tanke på bæredygtighed. Vi forsøger at formulde og flise det affald vi har på kirkegården for at kunne genbruge så meget som muligt til gødning og til dækning af jorden på diverse blomsterbede.

 

Vi ser frem til at få mere liv på kirkegården. Både flere dyr og mennesker skal gerne komme her og opleve en kirkegård i en grøn og bæredygtig udvikling. Vi holder fast i megen af vores kirkegårdskultur, men noget bliver forandret.

 

Her er nogle af de tiltag som vi arbejder med:

    • 50 års grøn omstillingsplan (lovpligtig) Der vil blive opsat et skab på graverhuset, hvor planen kan ses og følges.
    • Mulighed for tilkøb af forårsløgpakke - som supplement til eller erstatning for nuværende forårsblomster. Forårsløgpakken er sammensat ud fra hensyn til biodiversitet og bæredygtighed.
    • Blomstereng ved bakken med vilde, hjemmehørende blomster.
    • Genbrug af løgplanter. Sættes blandt andet på ”genbrugsløg-bakken” ved Graverhuset.

Den nævnte grønne omstillingsplan bliver udarbejdet af kirkegårdsudvalget og den ledende graver i samarbejde med en lokal landskabsarkitekt. Planen skal udmønte sig i en mere hensigtsmæssig, bæredygtig og grøn anvendelse af kirkegårdens store tomme arealer, der opstår i takt med nedlæggelse af gravsteder.

 

Vi arbejder blandt andet med etablering af et vandområde, hvor smådyr og insekter kan få noget at drikke samt en birkelund med ca. 10 forskellige birketræs-arter.

 

En anden del af målsætningen med omlægningen er, at besøgende gerne skal have en stemningsfuld og berigende oplevelse med hjem fra et besøg på Rudkøbing Kirkegård - om I har besøgt et gravsted eller bare er gået en tur.

 

Er der spørgsmål til denne proces, er man velkommen til at kontakte den ledende graver Claus Aagaard.

 

Herudover skal det nævnes, at vi har fået opsat en hjertestarter på gavlen af graverhuset ved p-pladsen ud mod Rue.

 

 

Kontakt kirkegården

Rudkøbing- og Simmerbølle kirkegård
Rue 12
5900 Rudkøbing
Mail: rudkoebingkirkegaard@mail.dk

 

Ledende graver Claus Aagaard
Træffes alle hverdage fra kl. 8 til kl. 14
Tlf: 62 51 17 65 eller 23 41 36 65

 

 

Kirkegårdssekretær Lone Magaard Jensen
Træffes tirsdage mellem kl. 9 og kl. 10
Tlf: 61 12 72 70

 

Øvrige ansatte:
Gravermedhjælper Mariane Madsen og Peter Spangtofte Marxen