Konfirmander Kassebølle

Der tilbydes hvert år konfirmandundervisning til eleverne i 7. klasse på Kassebølle Friskole. Denne undervisning forestås af præsterne i Nordlangeland Pastorat.

Orientering fås på skolen om tilmelding og det praktiske forløb.